Benden, Kütüphane, Motivasyon, Tavsiyeler

Öğrenilmesi Gereken Dijital Beceriler | 11+ Dijital Beceri

Öğrenilmesi Gereken Dijital Beceriler

Öğrenilmesi gereken dijital beceriler, son dönemlerin en çok konuşulan kariyer konularının başında gelmektedir. Bunun nedeni ise yapay zekanın gelişimi ve artık hizmet veya ürün üretimlerinde robotların veya benzeri araçların çok daha sık kullanılmalarıdır. Günümüzde insan gücü veya becerisi ile yapılabilen birçok işin artık çeşitli yazılımlar yardımıyla makinelerle yapılabiliyor olması, bunun yanı sıra artık robotlaşmanın üretim konusunda çok daha ön plana çıkıyor olması gibi birçok durum ise bireylerin öğrenilmesi gereken dijital beceriler üzerinde daha çok durmaları gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Özellikle pandemiyle birlikte sağlık sektörü, gıda sektörü gibi sektörlerin yanında dijital sektörlerin de aktif çalışmaya devam etmeleri gibi bir durum, dijital beceriler edinmenin önemini yakın zaman için çok daha iyi bir şekilde gözler önüne sermiştir.

Öğrenilmesi gereken dijital beceriler bireylerin iş yerine dahi gitmeden, evden çalışmalarına imkan tanıdıkları için farklı bir avantaj da sunmaktadır. Bunun yanı sıra dijital becerilerin henüz daha yeni yeni önemini ortaya koyuyor olması, gelecekte önem düzeylerinin çok daha artış göstereceğinin en önemli göstergelerinden biridir. Böylesi argümanların bir arada değerlendirilmesi durumunda ise şu sorular çok fazla sorulur: Dijital beceriler nedir? Öğrenilmesi gereken dijital beceriler nelerdir? Hangi dijital beceriler öğrenilmelidir?

Dijital Beceriler Nedir?

Dijital beceriler nedir?” gibi bir soru, öğrenilmesi gereken dijital beceriler detayına geçmeden önce yanıt alınılması gereken bir sorudur. Böylelikle bireylerin hangi dijital becerileri öğrenmeleri gerektiği çok daha kolay anlaşılabilir.

Bilgisayar veya mobil cihazlar üzerinden çeşitli ürün veya hizmetlerin ortaya konulması konusunda sahip olunan profesyonel düzeydeki bilgi veya beceriler, dijital beceriler olarak tanımlanabilir. Dijital becerilerin bireylere gelir sağlaması, o işin profesyonel bir şekilde yapıldığını gösterir. Profesyonellik seviyesine çıkmak adına da mutlak suretle bireylerin belirli becerilerde belirli seviyelerin üstüne çıkmaları gerekir. Yazılım, proje tasarımı, dijital pazarlama, içerik üretimi vb. birçok dijital beceri, günümüz şartlarında aktif bir şekilde bireylere para kazandıran dijital becerilerdir. Öğrenilmesi gereken dijital beceriler ise biraz daha geleceğe yönelik olmalıdır. Aksi takdirde bireylere herhangi bir faydaları olmayacaktır.

2021 ve Gelecek için Öğrenilmesi Gereken Dijital Beceriler Hangileridir?

2021 ve gelecek için öğrenilmesi gereken dijital beceriler hangileridir?” sorusu, detaylarıyla birlikte önem taşır. Birçok dijital beceri, şu an için bireyin işsiz kalmasının önüne geçebilir ancak 2021’den sonrası da düşünülmeli ve gelecek yıllarda halen daha önemini koruyacak olan dijital beceriler üzerinde durulmalıdır. Gelecek yıllara dair mutlaka öğrenilmesi gereken dijital beceriler ise aşağıdaki gibidir:

Dijital Okuryazarlık

Öğrenilmesi gereken dijital beceriler konusunda dijital okuryazarlığın öne çıkan becerilerden biri olduğu söylenebilir. Teknolojik cihazlar ile birlikte anlama, analiz etme ve bilgiyi bulma becerileri olarak tanımlanabilir. Ağ erişimi bulunan veya belirli bilgilere erişim yeteneği olan cihazlarla bilgiye erişim, erişim sonucunda üretme veya paylaşma becerisi dijital okuryazarlık olarak ifade edilebilir. Gelecek adına son derece önemli dijital becerilerden biridir.

Yazılım

Teknoloji veya dijital hizmetlerin ayrılmaz bir parçası ise yazılımdır. Mutlaka öğrenilmesi gereken dijital beceriler içerisinde yer alır ve yıllar boyu popülerliğini koruyabilecek bir dijital beceri olarak tanımlanabilir. Birçok çalışma alanında çalışma fırsatı sunan, birçok sektörün vazgeçilmezi olan, teknolojinin büyük bir kısmını oluşturan yazılım, belki şu an için çok yeni bir dijital dal olarak da nitelendirilebilir. Özellikle pandemiyle birlikte durmayan sektörlerden biri haline gelen yazılım veya bir başka deyişle programlama becerisinin, gelecek adına ve günümüz adına önemli dijital becerilerden biri olduğu çok rahat söylenebilir. Phyton, PHP/JavaScript, MySQL, Bootstrap, JAVA gibi birçok programlama dili ile yazılım öğrenimine başlanabilir.

Panel Kullanımı Konusunda Yetkinlik

Panel kullanımına dair özel bir kursun bulunmaması, bu konuda bir miktar problem yaratsa da birçok farklı paneli kullanarak veya yeni sistemleri sürekli olarak kurcalayarak, panel kullanma konusunda yetkinlik kazanılabilir. Günümüzde her sektörün teknolojiyle yakından ilgili olması nedeniyle sektörlere özel geliştirilen sistemlerin kullanıcı veya yönetici panellerinin kısa süre içerisinde kavranması gerekir. Panel kullanımı konusunda daha önceleri deneyimleri olan veya panel kullanımına yetkinliği olan bireyler, çok daha çabuk bir şekilde iş hayatına veya yeni işlerine adapte olurlar. Bu yüzden panel kullanımı sayesinde iş hayatında önemli bir beceriye sahip olunabilir veya birçok dijital becerinin öğrenilmesi konusunda da ön bir gereklilik elde edilebilir.

MS Office Programları

Öğrenilmesi gereken dijital beceriler içerisinde MS Office programlarının da oldukça büyük yeri vardır. Günümüzde iş ilanlarına bakıldığı zaman çoğu ilanların ortak özellikleri arasında MS Office programlarının kullanımı gerekliliği öne çıkar. MS Office programlarının projelerde, iş yönetiminde, işletme faaliyetlerinde, raporlarda, kayıtlarda ve daha birçok noktada büyük önemleri vardır. Bu yüzden Günümüz ve gelecekte de böylesi bir yetkinlik bireylere önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Dijital İş Analizi

Kuruluşların doğru seçimler yapmaları, doğru hamleler yapmaları ve doğru kararlar almaları konusunda iş analizlerinin önemi büyüktür. Dijital iş analizi sağlayan birçok program veya veri denetleyici yazılım söz konusudur. Bunun yanı sıra bu konuda bazı teorik bilgilerin de önem taşıdığı söylenebilir. Bireylerin ise hem dijital iş analizi yazılımları hem de teorik bilgileri ile şirketler bazında çok önemli konuma gelmeleri mümkündür.

Video Düzenleme ve Video İllüzyonu

Dijital içeriklerin önemli bir kısmını oluşturan videoların, aynı zamanda önemli bir sektöre de sahip olduğunu söylemek doğru olacaktır. İnsanların dijital prestijlerini dahi belirleyen, markaların dijital pazarlama faaliyetlerini güçlendiren, bireylerin kişisel ego tatminlerine kadar uzanabilen videolar, özellikle sosyal medyada önemli dikkat çekme araçları içerisinde yer alırlar. Video düzenleme ve illüzyonla büyüleyici videolar oluşturma gibi yetkinlikler ise hem şu an hem de gelecek adına önemli ihtiyaçlardan biridir. Bu yüzden öğrenilmesi gereken dijital beceriler içerisinde video düzenleme ve illüzyon becerisi de yer alır.

Dijital Pazarlama

Geleneksel pazarlamanın yavaş yavaş etkisini kaybettiği ve dijital pazarlamanın hızla etkisini göstermeye başladığı son dönemlerde, dijital pazarlama becerilerinin bireylere büyük avantaj sağladığı, aynı zamanda büyük kazançlar sağladığı bilinen bir gerçektir. Her ne kadar geniş bir alan olsa da dijital pazarlama konusunda birtakım yetkinliklerin kazanılması durumunda bireylerin gerek iş hayatlarında gerekse kariyerlerinde çok farklı ancak olumlu bir yöne doğru ilerlemeleri kaçınılmaz olacaktır.

Sosyal Medya Yönetimi

Dijital pazarlamanın önemli parçalarından biri olan sosyal medya yönetimi de öğrenilmesi gereken dijital beceriler konusunda önemli bir yere sahiptir. Sosyal medya artık insanlara ulaşılabilecek en kolay mecralardan birisidir. Haliyle sosyal medya yönetimi konusunda başarılı olmak, bu konuda özel yeteneklere sahip olmak ve belirli bir sosyal medya kitlesine sahip olmak gibi birçok detay, sürekli olarak bir gelir akışına sahip olunmasına yol açacaktır. Marka iş birlikleri, bireysel marka yaratma fırsatları gibi birçok durum, günümüz ve gelecek açısından sosyal medya yönetimi becerisine sahip olmanın neden önemli olduğunu gösterir.

Veri Bilimi ve Veri Analitiği

Veri bilimi ve veri analitiği, henüz ülkemizde çok fazla duyulan bir kavram olmasa da dünya genelinde oldukça büyük önem verilen detaylardan biridir. Şöyle ki; marketlerde reyonların ne şekilde olması gerektiği dahi bir veri bilimi ürünüdür. Web uygulamaların veya nesne tabanlı uygulamaların geliştirilmesinde, yazılımların hangi yönde ilerleyeceğinin belirlenmesinde ve daha birçok durumda veri bilimi devreye girer. Bu yüzden şirketler iyi bir veri bilimi ve veri analitiği gibi yetkinliklere sahip personelleri olması durumunda, birçok veri ile büyüme konusundaki hedeflerini çok rahat bir şekilde yakalayabilirler. Haliyle öğrenilmesi gereken dijital beceriler arasında veri bilimi ve veri analitiğinin de önemi bu şekilde çok daha net bir şekilde anlaşılabilir.

Yapay Zeka

Yapay zeka sayesinde insanların yapabilecekleri birçok işi çok daha az bir iş gücü ile çok daha fazla bir sonuç alarak elde etmek mümkündür. Şirketlerin ise tam olarak istemiş oldukları işleyiş budur. Aynı zamanda sağlık alanında, veri veya istatistik alanında da insan gücünün yetemediği veya yetersiz kaldığı birçok noktada yapay zekanın nimetlerinden faydalanılır. Robotik kodlamanın ya da makine öğreniminin de önemli bir parçası olan yapay zekanın, öğrenilmesi gereken dijital beceriler konusunda hem 2021 hem de uzun vadeli gelecek açısından önemi oldukça büyüktür.

Bulut Bilişim

Bulut bilişim, son dönemlerde büyük ölçekli işletmeler açısından son derece önemli bir kavramdır. İşletmeler uzaktan çalışma, uzaktan bağlantı, yüksek güvenilirliği olan sistemler ve daha birçok noktada bulut bilişimin nimetlerinden yararlanırlar. Bunun yanı sıra gelecekte orta ve küçük ölçekli işletmelerin de bulut bilişimden veya bulut sistemlerden yararlanmaları kaçınılmaz bir hal alacaktır. Bu yüzden bireylerin bulut bilişim hakkında profesyonel anlamda yetkinlik kazanmaları son derece önem taşıyan bir konudur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir