Benden, Kütüphane, Motivasyon, Tavsiyeler

Öğrenme Becerisi Geliştirme Rehberi | 6 Etkili Yöntem

Öğrenme Becerisi Geliştirme

Öğrenme becerisi geliştirme belirli bir süreç isteyen, doyum noktası olmayan ve sürekli olarak devam eden bir eylemdir. Öğrenme becerisinin gelişimi konusunda birçok detay önem taşır ve bu detayların bir araya gelmesi, söz konusu becerinin hızlı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur. Detaylar arasında; odaklanma, süreklilik, istek, sabır ve aşama aşama ilerleme gibi birçok detay vardır. Bu detayların özenli bir şekilde uygulanması ise direkt olarak beceri gelişimine etki eder. Bilindiği üzere öğrenme insan hayatın boyunca devam eden bir süreçtir ve aynı zamanda insanın yaşamını kaliteli bir şekilde sürdürebilmesi için önemli bir ihtiyaçtır. Öğrenme becerisi ise yeni bilgilere daha kolay bir şekilde adapte olmayı sağlar ve bu becerinin geliştirilmesi, yeni olan her bilgiyi normale oranla daha kolay bir şekilde kapmaya yardımcı olur.

Öğrenme becerisi geliştirme yalnızca insanın gündelik hayatında değil, iş hayatında, eğitim hayatında ve ikili ilişkilerinde de birçok kolaylık sağlar. Başarının temel anahtarlarından biri olarak nitelendirmek mümkünken, zeka gelişimi konusunda da öğrenme becerisinin önemi oldukça büyüktür. Bunun yanı sıra öğrenme becerisinin geliştirilmesi konusunda genel anlamda zor olarak görülen ve hatta sıkıcı olarak nitelendirilen bir yaklaşım söz konusudur. Halbuki öğrenme becerisinin geliştirilmesi sonucunda öğrenmenin daha kolay hale gelmesi, bireyin öğrenme isteğini ciddi anlamda arttırır ve daha keyifli hale getirir. Peki, öğrenme çevikliği veya becerisi geliştirme konusunda dikkat edilmesi gereken adımlar nelerdir? Hangi detaylar öğrenme becerisini geliştirir?

Öğrenme Becerisi Geliştirme Konusunda İlk Adım Odaklanma!

Öğrenme becerisi geliştirme konusunda ilk olarak dikkat edilmesi gereken nokta odaklanmadır. Ne yazık ki odaklanma maksimum seviyede olmadan, öğrenme becerisinin geliştirilmesi mümkün olmaz. Herhangi bir konunun öğrenilmesi adına teknik detay veya detaylar büyük önem taşır. Öğrenme aşamasında ise bu teknik detayların iyi bir şekilde öğrenilmesi sonucunda o konuda istenen başarı sağlanır veya hedeflenen seviyeye ulaşılır. Maksimum şekilde odaklanma, öğrenmeyi kolaylaştıran önemli noktalardan biridir. Konu ne olursa olsun odak noktasının mutlaka önemli detaylara çevrilmesi ve ekstra detayların göz ardı edilmesi gerekir. Birden fazla noktaya odaklanmaya çalışmak, asıl önemli olan odak noktasının tüm detaylarını kaçırır. Bu yüzden tek bir noktaya odaklanmak, diğer odak noktalarını ertelemek ve göz ardı etmek gerekir. Bireyin birden fazla noktaya maksimum şekilde odaklanması söz konusu olmaz.

Süreklilik

Yeni bir bilginin, becerinin veya alışkanlığın edinilmesi konusunda süreklilik en çok önem taşıyan noktalardan biridir. Herhangi bir beceri veya bilgi öğrenilirken, tek seferde tüm detayları öğrenmek son derece zordur. Mümkün değildir demek yanlış olur ancak tam anlamıyla öğrenebilmek pek mümkün olmaz. Ayrıca ilk izlenimle edinilen sonucun kusursuz olması da son derece zor bir durumdur. İlerleyen süreçte sonuçların mükemmel olabilmesi, gelişmesi ve becerinin net bir şekilde zihne kazınabilmesi adına süreklilik gerekir. Bir defa, iki defa ve üç defa denense bile istenilen sonuç elde edilemez. Bu nedenle istenilen sonuca ulaşana dek daima denemek ve sürekli olarak uygulama yapmak gerekir. Öğrenme becerisi geliştirme konusunun en çok önem taşıyan detaylarından biri de sürekliliktir.

Sabırlı Bir Şekilde Yaklaşmak

Öğrenme becerisi geliştirme konusunda sabır da önem taşıyan bir noktadır ve öğrenilmesi gereken herhangi bir konuya sabırla yaklaşmaktır. Sonuç olumsuz da olsa veya konunun öğrenilmesi zor olsa da pes etmeden üzerine gitmek gerekir. Sabır ve süreklilik sayesinde öğrenme becerisinin çok ciddi bir gelişim gösterdiği görülür. Konu hakkında beyni sürekli olarak zorlamak, bir müddet sonra gelişimi kaçınılmaz hale getirir. İnsan vücudu gibi insan beyni de sürekli olarak geliştiği için öğrenilmesi gereken herhangi bir konunun üzerine inatla gitmek, beyni zorlar ve beynin zorlanması durumunda da o konunun öğrenilmesi kaçınılmaz olur.

Gerçekten İstemek ve İnanmak

Öğrenme becerisi geliştirme adına dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise öğrenilmek istenen konunun veya becerinin kişinin ilgi alanına giriyor olmasıdır. Kişinin ilgi alanı dışında olan herhangi bir konu veya beceri, yeteri kadar öğrenme isteğini uyandırmaz. Bunun yanı sıra ilgi alanı dışında olması, konunun veya becerinin öğrenileceğine dair inancın da zayıflamasına yol açar. Bu nedenle bireyin öğrenme becerisini geliştirme konusunda ilgi duyduğu alanlara yönelmesi hem öğrenme isteğini arttırır hem de öğrenebileceğine dair inancını da yükseltir.

Aşamalarla İlerlemek

Öğrenme becerisi geliştirme konusunda yapılan en büyük hataların başında aşama kaydetmemek veya yol kat etmemek hatası yer alır. Bireylerin bu konuda genel olarak yaptıkları hata, aşamalarla değil direkt olarak sonuç odaklı ilerlemektir. Öğrenme ve gelişim, belirli aşamalar sonucunda gerçekleşen eylemlerdir. Aşama kaydetmeden direkt olarak tabiri caizse hap atar gibi sonuca ulaşmak mümkün olmaz. Bu yüzden bir konunun veya becerinin öğrenilmesi konusunda aşamalandırma büyük önem taşır. Bireyin konuyu veya beceriyi öğrenirken mutlak suretle bölümlendirme yapması, hangi zaman diliminde hangi aşamadan geçeceğini planlaması gerekir. Aşamaları iyi bir şekilde tespit edip, plana uygun bir şekilde aşama aşama ilerlemek, öğrenme becerisini ciddi anlamda geliştirir ve her konuda istenilen sonuca ulaşılmasını sağlar.

Yetinmemek ve Daha Fazlasını İstemek

Öğrenme becerisi geliştirme adına verilen çaba veya uğraşların bir noktada tükendiği görülür. Halbuki konu ne olursa olsun her zaman en iyiyi hedeflemek ve en yüksek seviyeyi görmek için çabalamak gerekir. Bulunulan noktayı yeterli görmemek, her zaman bir üst noktayı hedeflemek ve edinilen bilginin her zaman daha fazlasını istemek gerekir. Her zaman bir üst noktayı ve en iyiyi isterken, mutlak suretle aşama aşama gitmek gerekir. Bir önceki maddede de belirttiğimiz üzere aşama aşama gelişimi istemek ve daha fazlasını istemek, öğrenme becerisini sağlam temeller üzerine inşa eder.

 

İngilizce Kelime Dağarcığı Nasıl Geliştirilir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir