Benden, Kütüphane, Tavsiyeler

Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur?

Araştırma görevlisi olmak hemen hemen akademik hayata atılmak isteyen her adayın hayalleri arasında yer alır. Adayların geneli kendi okuduğu ve bitirdiği üniversitede araştırma görevlisi olmak, dersler vermek ve öğrenci yetiştirmektir. Bu konuda nasıl bir yol izleneceği ve nasıl adımlar izleneceği ise tam olarak muammadır. Bunun nedeni ise okullarında bulunan araştırma görevlilerinin bile bu konuda ser verip sır vermemeleridir. Elbette ki istisnai akademisyenler de vardır ancak genelinin bu konuda net bir bilgi vermediği söylenebilir.

Araştırma görevlisi olmak isteyen bir bireyin, girmesi gereken bazı sınavlar ve izlemesi gereken bazı yollar vardır. İlk etapta lisansı bitirip, yüksek lisans yapmak gerekir. Yüksek lisans için de ALES ve YDS gibi sınavlardan yeterli seviyede puanlar almak şarttır. Ardından araştırma görevlisi olmanın kapıları yavaş yavaş açılmaya başlar. Özellikle gelişime açık, sürekli olarak öğrenen ve her geçen gün bulunduğu seviyenin üstüne çıkan bir bireyseniz, bu mesleğe adım adım daha fazla yaklaştığınızı söylemek isteriz.

Araştırma görevlisi olmak isteğinde olmak önemlidir ancak öncelikle bu unvana sahip bir bireyin, ne iş yaptığını ve unvanının ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Peki, araştırma görevlisi nedir? Üniversitelerde ne gibi sorumlulukları vardır? Ne iş yapar?

Araştırma Görevlisi Nedir?

Üniversite statüsünde yer alan eğitim kurumlarında, deney, araştırma ve inceleme gibi faaliyetlerde hem yetkili hem de görevli olan, aynı zamanda kuruma ilişkin faaliyetlerde verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olan eğitimci kimselere “araştırma görevlisi” denir.

Araştırma görevlileri, bu unvandaki görevlerini en az 3 yıl süreyle devam ettirmek zorundadırlar. 3 yılın sonunda ise uzmanlıklarını ve 6 yılın sonunda ise doktoralarının tamamlamaları gerekir. Görev tanımlarının pek sınırı olduğu söylenemezken, birlikte çalıştıkları profesör veya üniversitede üst makamlarda görev alan kişilerin, uygun gördükleri pozisyonlarda eğitimci olarak çalışabilirler. Üniversitede yetkinliklerinin olması durumunda ders verebilirler ve sınavlarda gözetmenlik dahi yapabilirler. Araştırma görevlileri, görev aldıkları kurumda öğrenci tabiri ile “hoca” olarak görev alırlar. Sınav yapmaya yetkileri vardır ve aynı zamanda yaptıkları sınavların notlarını da herhangi bir yetkiye ihtiyaç duymadan tayin edebilirler.

Araştırma görevlisi bir bireyin, üniversitede görevlerini yerine getirdiği dönemde aynı zamanda uzmanlıklarını ve doktoralarını da tamamlamaları gerekir. Aksi halde görevlerinin devam etmesi söz konusu olmaz. Kısaca, araştırma görevlisi unvanında kalmak adına belirli bir süreleri vardır ve bu süre zarfında mutlaka üniversitede unvanlarını bir üst kademeye taşıma zorunlulukları söz konusudur. Peki, araştırma görevlisi olmak için ne yapmak gerekir?

Araştırma Görevlisi Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Araştırma görevlisi olmak için ne yapmak gerekir?” sorusunun yanıtı ile bu görevde yer almak isteyen adayların aslında ilk adımı attıklarını söylemek isteriz. Bu unvanda görev yapmak adına birtakım koşulları, sınavları, aşamaları ve süreçleri atlatmak, bu işin temel gereklilikleri olarak söylenebilir.

Üniversitelerde söz konusu unvanda görev yapmak için yapılması gerekenler şunlardır:

 • Öncelikle “Lisans” diplomasına sahip olmak gerekir.
 • ALES ve YDS gibi sınavlardan başarılı notlar alıp, herhangi bir üniversitede yüksek lisans sürecinin başlaması gerekir.
 • Yüksek lisans aşaması başarıyla tamamlanır.
 • 35 yaşını doldurmamış olmak önemli bir kriterdir.
 • YDS puanınızın en 50 olması şarttır.

Bu şartların karşılanmasının ardından normal ya da ÖYP gibi seçeneklerle araştırma görevlisi ilanları üzerinden üniversitelere başvuru yapılır. Ardından üniversitelerin mülakatlarına girilerek, uygun bulunmanız durumunda söz konusu unvanda iş akdiniz başlar.

Araştırma Görevlisi Maaşları

Araştırma görevlisi maaşları en çok merak edilen konulardan biridir ve bu konuda rivayetlerin son derece fazla olduğu söylenebilir. 2021 araştırma görevlisi maaşları en az 6500 TL‘den başlar ve girilen derse ya da üniversitede alınan görevlere göre bu maaş daha da artış gösterir. 6500 TL sadece ham maaştır ve ay sonunda mutlaka derslerle birlikte bu tutar çok daha farklı seviyelere çıkar.

Kimler Araştırma Görevlisi Olabilir?

Kimler araştırma görevlisi olabilir?” sorusu herkes tarafından merak edilen ve bu konunun en temel sorularından biri olarak nitelendirilebilir.

Söz konusu meslek unvanına sahip olabilmek adına üniversite mezunu olmak yeterlidir. Bazı üniversiteler, lisans diplomanız olması durumunda dahi bu unvanda görev almanıza olanak sağlar ancak günümüzde bu şartın neredeyse hiç kalmadığı söylenebilir. Bazı üniversiteler ise yüksek lisans yapıyor olma şartı sunarlar ancak lisans şartı gibi bu şartla da karşılaşmak zordur. Bu yüzden en azından yüksek lisans yapmış olmak ve üniversitelerin bu unvan için aramış oldukları şartları karşılıyor olmak, söz konusu unvanda görev almak için son derece yeterlidir.

ÖYP ve normal olmak maksadıyla iki farklı şekilde bu unvan kazanılabilir. Peki, ÖYP ile normal arasındaki farklar nelerdir?

ÖYP ile Araştırma Görevlisi Olmak

Araştırma Görevlisi ÖYP

Araştırma Görevlisi ÖYP

ÖYP ile araştırma görevlisi olmak yani, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde yer alan hükümlere dahil olarak bu unvana erişilebilir. Bu yöntemde alımlar direkt olarak ya da atamalar direkt olarak YÖK vasıtasıyla gerçekleştirilir. Bu yöntemde adayların kesin olarak ALES sınavına girmiş olmaları ve bu sınavdan yeteri kadar puan almış olmaları gerekir.

ÖYP ile bu unvana erişebilmek adına gerekli şartlar ise şu şekildedir:

 • Lisans puanının %35’i, ALES’in %50’si ve YDS’nin de %15’i dikkate alındığında, üniversitelerin istedikleri seviyede bir puan ortalamasına sahip olmak,
 • Sözlü mülakatta başarılı performans göstermek,

Söz konusu şartların yerine getirilmesi durumunda YÖK tarafından atamalar yapılır.

Normal Araştırma Görevlisi Olmak

ÖYP ile değil de direkt olarak normal bir şekilde bu unvana erişebilmek adına adayların genel olarak lisans ya da yüksek lisans eğitimini tamamladıkları üniversiteyi tercih ettikleri görülür. Öncelikle ALES sınavından 70 ve YDS’den de 50 almış olmak, normal bir şekilde bu göreve atanmak adına en ideal notlardır. Ardından yüksek lisans lisans diplomasına sahip olmak gerekir ve bu şartların yerine getirilmesi durumunda gönül rahatlığı ile üniversitelerin ilgili bölümlerine başvurular yapılabilir.

Başvuruların ardından üniversitelerin ilgili kadrolarında boş alan varsa, adaylar mülakata çağırılır ve adaylar mülakatlarda puanlandırılır. Mülakat performansına göre yapılan puanlamayla birlikte adayın; lisans diploma notu, yüksek lisans notu, ALES puanı ve YDS puanı gibi detayları esas alınır. Üstelik tüm bu detaylar, üniversiteden üniversiteye göre de farklılık gösterebilir. Söz konusu akademik puanlar neticesinde alınan ortalamalarda, başarılı olan adayların kadroları atama ile gerçekleşir. ÖYP dışında yapılan atamalar ise üniversitelerin yönetim kadroları tarafından naklen veya açıktan olarak yapılır.

 

Araştırma Görevlisi Yaş Sınırı

Araştırma görevlisi yaş sınırı son derece önem taşıyan bir konudur. Yazılı olarak adayların 35 yaşından az olmaları istenir. 35 yaşında veya daha yüksek yaşlarda olan bireylerin ne yazık ki üniversitelerin söz konusu kadrolarına atanma talepleri olumsuz bir şekilde yanıtlanır. Bununla birlikte adayların, kesin olarak 35 yaşını doldurmuş olmamaları, yaş sınırına uygun oldukları anlamına gelmez. Genel olarak 32 ve üzeri adayların dezavantajlı oldukları söylenebilir. Üniversiteler genel olarak 30 yaş altı bireyleri tercih ederler ancak başvuru yapan adaylara göre bu yaş detayı farklılık da gösterebilir.

Araştırma Görevlisi Değerlendirmesi İşleyişi

Araştırma görevlisi değerlendirmesi işleyişi üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilen bir konudur ancak bazı hususlar hemen hemen her üniversitede aynıdır. Sadece bazı üniversiteler, söz konusu ortak değerlendirme kriterlerini dışında ek şartlar sunabilir. İşleyiş ise şu şekilde gerçekleşir:

 • Adaylar yazılı sınava tabi tutulurlar,
 • Adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar,
 • Adayların ALES, YDS, lisans diploma notu ve yüksek lisans diploma notu gibi başarı puanları alınır.
 • Her üniversitede; sözlü sınav, yazılı sınav ve akademik sınav notlarının yüzdelik kısımları farklılık gösterebilir,
 • Yüzdelik kısımlara göre alınan puanlar hesaplanır ve 100 puan üzerinden bir ortalama puan ortaya çıkarılır.

Yukarıda yer alan işleyişe uygun bir şekilde genel olarak değerlendirme yapılır. Değerlendirmeler sonucunda ise puan ortalamaları yüksek olan adaylar, yakın bir zamanda kadrolara atanarak, görev başı yapabilirler.

Araştırma Görevlisi İş İlanları

Araştırma görevlisi iş ilanları sayesinde adaylar, güncel olarak yayınlanan iş ilanlarını takip edebilirler ve başvurularını gerçekleştirebilirler. Yayınlanan iş ilanlarında, üniversitelerin kadrolarına atayacakları araştırma görevlilerinde hangi özellikleri aradıkları net bir şekilde paylaşılır. Bu nedenle iş ilanlarına göz atılarak, aslında genel olarak hangi şartları karşılamak gerektiği de net bir şekilde görülür. Eğer adaylar bu şartları karşılamıyorlarsa, kendilerini bu şartları karşılayacak şekilde geliştirip, iş ilanlarına çok daha net bir şekilde başvurabilirler.

Araştırma görevlisi iş ilanları yayın süresinin yine üniversiteden üniversiteye göre farklılık gösterdiği söylenebilir. Senelerce de bu ilanlar yayında kalabilir aylarca da… Üniversiteler ne zaman kaldırma kararı alırlarsa, o zaman ilanlar yayından kaldırılabilir. İş ilanlarına ise şu kaynaklardan rahatlıkla göz atılabilir:

Araştırma görevlisi iş ilanları için yukarıda yer alan kaynakları takip edebilirsiniz. Bu kaynaklar, üniversitelerin ilan sayfalarından en güncel iş ilanlarını adaylara sunarlar. Kariyer NET sitesinde ise direkt olarak üniversiteler akademik kadro için iş ilanında bulunabilir. Bununla birlikte üniversiteler mezun sistemlerinde veya duyuru sayfalarında bu unvan için personel arayışında olabilirler. Mutlaka üniversitelerin ilgili sayfalarının da göz gezdirilmesi gerektiğini söylemek isteriz. Ayrıca mezun olduğunuz üniversitenin mezun sistemlerine kayıt yaptırarak, ilgili kadrolarda alım yapıldığında da haberdar olmanız söz konusu olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir