Kategorisiz

Mesleki Eğitim Nedir? Neden Tercih Edilmelidir?

Mesleki Eğitim Nedir?

Mesleki eğitim nedir?” sorusu özellikle son dönemlerde üniversite eğitiminin yetersiz görülmesi ve mesleki eğitimin son yıllarda çok daha kıymete binmesiyle birlikte en sık sorulan sorulardan biri haline gelmiştir. Öğrenciler ve ebeveynler mesleki eğitim sayesinde geleceğe dair çok daha garanti bir yatırım yapılacağı düşüncesinde çocukları için ya da öğrencilerin kendileri için uygun mesleki eğitimlere göz attıkları bilinir.

Mesleki eğitimde esas noktalardan biri de çocuğun ya da bireyin ilgi alanları veya bireysel yetenekleridir. Çocukların ya da yetişkin bireylerin ilerleyen süreçte çalışmakta zevk aldıkları bir meslek hayatında olabilmeleri için mutlaka ilgi alanlarına ya da yeteneklerine göre bir mesleki eğitime yönelmeleri gerekir. Peki, mesleki eğitim nedir? Mesleki eğitim almak isteyen bireyleri ya da çocukları ne bekler?

Sistemli bir şekilde bilgi ve beceri odaklı, belirli bir iş kolu üzerinde yararlı mal veya hizmet üretiminin ortaya çıkarılması, böylelikle de sonuç olarak maddi bir getirisi olan yetkinliğin kazandırılması sürecine mesleki eğitim adı verilir. Mesleki eğitim okulları veya kurumları üzerinden verilen eğitimler sonucunda, uygulamalı birçok deneyim ile öğrencinin ya da bireyin sahaya hazır hale getirilmesi amaçlanır. Öte yandan eğitim süreci sonunda ise çeşitli kurumlarda, kademelerde ve işletmelerde geçerliliği olan belge ya da sertifikalar da öğrencilere verilmektedir.

Mesleki eğitim süreci sonunda uygulanan çeşitli sınavlar sonucunda sertifikalar takdim edilirken, yeterliliği olmayan bireylerin ise tekrar bir mesleki eğitim sürecine tâbi tutulması söz konusu olur. Bir bireyin mesleki eğitim konusunda başarılı sayılabilmesi adına sadece yeterlilik sınavlarını tamamlamış olması yeterli olmayabilir. Aynı zamanda azami devamlılık koşullarını yerine getirilmesi gibi şartlar da mesleki eğitimin önemli bir parçası olarak ifade edilebilir.

Mesleki Eğitim Neden Tercih Edilmelidir?

Mesleki eğitim neden tercih edilmelidir?” gibi bir sorunun birçok faktör içerdiğini söylemek mümkündür.

Mesleki eğitimin bireye doğrudan katkıları oldukça fazladır ve bu katkıların sadece mesleki beceriler olarak düşünülmemesi gerekir. Aynı zamanda analitik düşünce sisteminin gelişmesi, sorun çözme yeteneğinin geliştirilmesi ve iletişim becerilerinin ilerlemesi gibi birçok durum, mesleki yeterlilik eğitimlerinin tercih edilme sebepleri olarak bilinir.

Mesleki eğitim neden tercih edilmeli?” sorusu için sıralanabilecek birçok sebep ise aşağıdaki gibidir:

 • Mesleki eğitimlerin en temel amaçlarından biri ulusal ve uluslararası alanda mesleki yeterliliği, aynı zamanda iş ahlakı olan ve çeşitli ürünler ya da hizmetler üretebilen bireyler yetiştirmektir.
 • Ekonomiye değer katan bireylerin yetiştirilmesi konusundaki en hızlı yollardan biridir.
 • Teorik bilginin yanında uygulamalı bilgilerle bir ön tecrübe kazandırarak, sahaya ve istihdama çok daha hazır bireyler yetiştirir.
 • Yaş fark etmeksizin her bireyin mutlaka gelir elde edebileceği bir beceriye sahip olmasının önünü açar.
 • Bireylerin ilgi alanlarına veya yeteneklerine göre mesleki eğitim seçimi yapabilmeleri, hayat boyu sevdikleri işi yapmalarına olanak sağlar.
 • Mesleki eğitim sayesinde sadece istihdama bir işçi ya da usta olarak katılmak değil, aynı zamanda genç girişimci patron olarak da katılmak mümkün olur.

Yukarıda yer alan birçok neden, mesleki eğitimin tercih edilmesinin ne gibi mantıklı sonuçlar doğurduğunun göstergesidir. Peki, mesleki eğitimler nelerdir? Hangi mesleki eğitimler tercih edilmelidir?

 

Mesleki Eğitimler Nelerdir?

Mesleki eğitimler nelerdir?” gibi bir sorunun, mesleki eğitim almak isteyen bireyler tarafından önceden sorulması son derece önemlidir. Bu soru vesilesi ile bireyin mesleki eğitim türleri ve kategorileri hakkında bilgi sahibi olması söz konusu olabilir.

Mesleki eğitim konusunda hangi alanda bir eğitim alınacağı kurumun vermiş olduğu eğitim türlerine bağlıdır. Devlet kurumlarının, özel kurumların veyahut direkt olarak işletmelerin farklı kategoriler üzerinde mesleki eğitim vermeleri söz konusu olabilir. Mesleki eğitimin görüldüğü yer nere olursa olsun, eğitim sonunda yeterlilik kanıtlayan bir sertifika veya belge alınması son derece önemlidir.

Genel manada kurumlar tarafından mesleki eğitimler ise şu şekildedir:

 • Büro yönetimi ve sekreterlik eğitimleri,
 • Yiyecek ve içecek hizmetleri eğitimleri,
 • Çocuk ve gelişimi hizmetleri eğitimleri,
 • Emlakçılık ve brokerlik eğitimleri,
 • Satış, pazarlama ve halkla ilişkiler eğitimleri,
 • Hasta ve yaşlı hizmetleri eğitimleri,
 • Muhasebe ve finans eğitimleri,
 • İnşaat teknolojisi eğitimleri,
 • Öğretim ve öğretmenlik eğitimleri,
 • Kişisel gelişim eğitimleri,
 • Güzellik, sağlık ve çevre eğitimleri,
 • Torna tesviye eğitimleri,

Mesleki eğitim çerçevesinde yukarıda yer alan birçok eğitim sayesinde bireyin sahaya hazır bir personel olarak yetişmesi söz konusudur. Öte yandan belirtilen eğitimlerin dışında da spesifik birçok eğitim türünün olduğu söylenebilir. Söz konusu eğitimlerin tamamı Türkiye genelinde en çok tercih edilen ve en kolay ulaşılabilen eğitimlerdir. Bunun yanı sıra yurt dışı mesleki yeterlilik eğitimleri sayesinde de bireylerin farklı ülkelerde mesleki bir fırsat yakalamaları söz konusu olabilir.

Mesleki Eğitim Alabilmek Adına Gerekli Şartlar Nelerdir?

Mesleki eğitim alabilmek adına gerekli şartlar nelerdir?” gibi bir soruya verilebilecek cevapların her kurum için aynı olduğunu düşünmek yanlış olacaktır. Söz konusu şartların bazı kurumlar tarafından kesin olarak talep edilmesi ve bazı kurumlar tarafından da hiçbir şekilde aranmaması söz konusu olabilir. Genel olarak şartların şu şekilde oldukları bilinir:

 • Eğitim veren kurumlara ücretli veya ücretsiz olarak kayıt yaptırıp, eğitimler konusunda devamlılık sağlamak,
 • Çeşitli kurumların eğitimler için 15 yaş şartı ortaya koyması,
 • Yetenek ve ilgi alanı olarak o mesleğe dair çeşitli çalışmaların ya da adımların atılmış olması,
 • Bireyin emekli olmamış ve istihdama katılabilecek yaşta olması,
 • Kurumların belirli seviyedeki eğitimleri için eğitim sürecinin hemen başında yapılan sınavlarda yeterli olabilmek,
 • Kurumların sunabileceği diğer özel şartlar,

Mesleki eğitim için gerekli şartlar yukarıdaki gibi bireylerin karşılarına çıkabilir. Çoğu şartın ise karşılanabilir ve kolay şartlar olduğu da söylenebilir.

Mesleki Eğitime Nasıl Ulaşılabilir?

Mesleki eğitime nasıl ulaşılabilir?” gibi bir konunun da mesleki eğitim alabilmek ve mesleki yeterliliğe sahip olabilmek isteyen bireylerin en çok merak ettikleri konuların başında geldiği söylenebilir.

Mesleki yeterliliğe ulaşma konusunda öncelikle devlete bağlı kurumlar kullanılmalı ve bu kurumlara şahsen müracaat edilmelidir. MEB Hayat Boyu Öğrenme il müdürlükleri, İŞKUR kursları ve MEB onaylı özel kursların, il ve ilçelerde yer alan binalarına gidilerek, mesleki eğitim seçenekleri değerlendirilmelidir. Sonrasında ise internet üzerinden yapılan aramalar da göz önünde bulundurulmalıdır. Gerek forumlar üzerinden diğer mesleki eğitim alan veya almış olan adayların önerileri gerekse bu konuda bireylere hizmet veren kurumların internet siteleri üzerinden gerekli olan müracaatlar sağlanabilir.

Mesleki Eğitim Faydaları

Mesleki eğitim faydaları hakkında, bu sürece başlamadan ve bu eğitimlere başvurmadan önce birçok bireyin bilgi sahibi olması, eğitimlere olan ilgisinin ve motivasyonunun daha çok artmasına yol açacaktır.

Mesleki eğitim faydaları ise genel olarak şu şekilde adayların karşılarına çıkacaktır:

 • Eğitimler sonucunda adayın ilgi duymuş olduğu meslek grubuna dair yeterliliği artar ve teorik bilgilerin yanı sıra pratik anlamda da birçok bilgi edinmiş olur.
 • Bireyin tercih etmiş olduğu mesleğin ne gibi bir disiplin gerektirdiği hakkında bilgi sahibi olması kolaylaşır ve mesleğine olan disiplini de artar.
 • Eğitim alan adaylar kurumun eğitim prensiplerine bağlı olarak eğitim gördükleri süreç içerisinde aynı zamanda para da kazanabilirler.
 • Adayın sahip olduğu meslek hakkındaki verimlilik getiren noktaları daha kolay bir şekilde kavraması mümkün olabilir.
 • Çalışma hayatına olan adaptasyon süreci kısalır ve aynı zamanda iletişim becerileri konusunda da önemli yetkinlikler edinilir.
 • Bireyin sorun çözme ve analitik düşünme gibi yeteneklerini daha etkin kullanması söz konusu olur.
 • Mesleki bilinç maksimum seviyede olur.

Mesleki Eğitim Sertifikası Nedir?

Mesleki eğitim sertifikası nedir?” gibi bir sorunun, söz konusu sertifikanın ne anlama geldiği konusunda merak sahibi olan bireyler tarafından sıklıkla sorulduğunu söylemek mümkündür.

Bir bireyin belirli bir meslek grubunda gerekli yetkinliklere, teorik ve pratik bilgilere, iletişim becerilerine ve aynı zamanda mesleğin gerekliliklerini sahip olduğunu kanıtlayan evraklara mesleki yeterlilik belgesi veya sertifikası adı verilir. Söz konusu sertifikanın verilebilmesi adına da kurumun bu belgeyi adaylara takdim edebilmek adına yeterli niteliklere sahip olması son derece önemlidir. Ayrıca bireyin bu tarz belge veya sertifikaları almadan önce mutlaka sertifikanın denkliği hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Aksi takdirde çeşitli kurumlardan alınan belge veya sertifikaların çalışma hayatında herhangi bir anlam ifade etmemesinden ötürü, istihdam sorunu yaşanması gibi bir durum ortaya çıkabilir.

Mesleki eğitim belgesi veya sertifikası alacak olan bireylerin, bu belge veya sertifikayı veren kurum hakkında araştırma yapıp, MEB vb. kurumlar tarafından gerekli olan onayları alıp almadıkları iyi bir şekilde araştırılmalıdır. Araştırmalar neticesinde ise eğitimler sonucunda alınan belgenin hangi iş seçeneklerini doğurduğu da iyi bir şekilde gözden geçirilmelidir. Öte yandan referansı bol, birileri tarafından somut bir şekilde katkısı olduğu için önerilen ve devamlılık şartını zorunlu kılan kurumlardan eğitim alınması son derece önemlidir. Adayların devam zorunluluğu kılmayan ve sadece sertifika ya da belge takdim eden kurumları tercih etmemeleri de son derece önemlidir.

Mesleki Eğitim Süresi Nedir?

Mesleki eğitim süresi nedir?” sorusu, genel olarak adaylar tarafından alacakları eğitimin toplam süresine ve periyotlarına dair sorulan bir sorudur. Öncelikle belirtmek gerekir ki eğitimin süresi kurumdan kuruma ve tercih edilen meslek dalının gerekliliklerine göre farklılık gösterebilir. Her kurumun ve her mesleğin eğitim süreci aynı olmak zorunda değildir ancak kurumların uymaları gereken çeşitli kurallar vardır.

Genel kapsamda mesleki yeterlilik eğitimleri veren kurumların maksimum verebilecekleri eğitim günü 160 fiili gündür. Bu sürenin üstüne çıkılabilmesi kurumun özel izinlerine göre veya mesleki gerekliliğe göre farklılık gösterebilir. Bir haftalık periyotta eğitim günü 6 günü geçmeyecek şekilde olmalıdır. Günlük olarak da verilen eğitimin en az 5 saat en fazla ise 8 saat olması gerekir. Söz konusu eğitimlerin haftalık en az 30 saat ve en fazla 40 saat şeklinde düzenlenmesi de önemli bir diğer gerekliliktir. Tekrar belirtmek gerekirse, söz konusu şartların birçok argüman çerçevesinde değişim göstermesi söz konusu olabilir.

İlgili İçerik: Kelime Defteri Nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir