Benden, Kategorisiz, Kütüphane, Motivasyon, Tavsiyeler

Kendini İfade Edememek Nasıl Aşılır? Kendini İfade Yöntemleri

Kendini ifade edememek, iletişim konusunda bireylerin cinsiyet fark etmeksizin yaşayabilecekleri en büyük sorunlardan biridir. İnsanoğlu sürekli olarak iletişim kurmak isteyen, kuran ve iletişim çerçevesinde hayatına yön veren bir varlıktır. İletişimin doğru ve etkili olması adına bireyin kendini karşı tarafa doğru bir şekilde aktarması yani, ifade etmesi gerekir. Ne yazık ki günümüzün en büyük sosyal problemlerinden biri de bireylerin kendini ifade edememek veya etmek güçlük çekmektir.

İfade gücü yetersiz olan bir bireyin genel olarak doğru kelimeleri kullanamadığı görülür. Anlatmak istediği ile karşı tarafa aktardığı düşünceler veya kelimeler farklı olabilir. Kişinin eylemsel yönü güçlüyken, sözlü iletişim yönü oldukça zayıftır. Genel olarak eylemleriyle kendini ifade etmek ister ancak günümüzde bu durum yetersiz bir iletişim tercihi olarak görülebilir. Bununla birlikte karşıdaki her bireyin eylemler özelinde anlatılmak isteneni anlaması mümkün olmayabilir. İletişimin en temel düzeyi olan konuşma esnasında bireyin kendini doğru bir şekilde ifade etmesi bu nedenle büyük önem taşır. Peki, kendini ifade edememek nedir? Bu sorun nasıl aşılır? Ne gibi yöntemler tercih edilebilir?

Kendini İfade Edememek Nedir?

Kendini ifade edememek nedir?” sorusu aslında, yaşanılan ifade sorununun temeline inen bir sorudur.

Bireyin kendini ifade edememesi, karşısındaki kişi veya kişilerle doğru frekansı yakalayamamasıdır. Bireyin ağzından çıkan kelimelerin, zihninde anlatmak istedikleriyle uyuşmaması, bununla birlikte karşı tarafın zihnine de doğru bir şekilde aktarılamaması, kendini ifade etme sorunu olarak tanımlanabilir. Kendini ifade etme sorunu yaşayan bireylerin en büyük eksiklikleri kelime hazneleri ve iletişim sıklıklarının düşük olmasıdır.

İnsanlarla sürekli olarak iletişim haline olmayan bireyler, bir müddet sonra asgari düzeydeki iletişim yeteneklerini de kaybetmek durumunda kalırlar. İnsanlarla olan iletişimin gelişimi yalnızca süreklilikle mümkündür. Bu becerinin sürekli olarak kullanılmaması, insanlarla bir şeylerin paylaşılmaması, insanlardan uzak kalmak ve iletişimin uzun süreli azalması gibi durumlar, kendini ifade edememek probleminin temelini oluştururlar.

İfade problemi kimi bireylerde kısa sürede aşılırken kimi bireylerde bu süreç biraz daha sancılı geçebilir. Her ne olursa olsun aşılmayacak bir problem değildir ve her bireyin bu sorunu kendince aşma yöntemleri farklı olabilir.

Kendini İfade Edememek Nasıl Aşılır?

Kendini ifade edememek nasıl aşılır?” sorusuna istinaden, bireylerin karşılarına birçok yöntem veya seçenek çıkar. Bireyin en başta çok sık iletişim kurması ve aynı kişilerle değil de farklı kişilerle iletişim kurmaya yönelmesi gerekir. Sürekli olarak dinlemesi ve dinlerken de aktif katılımcı olarak iletişim içerisinde yer alması gerekir.

Bireyin kendini ifade etmesinin bir diğer önemli nedeni ise kelime haznesinde yaşanan zayıflıktır. Kelime haznesi, diri tutulmadıkça sürekli olarak eriyen bir yetidir. Kelime haznesi de yalnızca okuyarak ve farklı yorumlara göz atarak gelişir. Bireyin sürekli olarak kitap okuması, farklı kategorilerde yer alan kitaplara yönelmesi, ilgi alanlarının dışına çıkıp yeni ilgi alanları keşfetmesi, topluluklarını veya iletişim kurduğu insanların sayısını arttırması gibi durumlar, yeni çevreler ve bu çevrelerle birlikte yeni kelimeler öğrenmesine yol açacaktır.

Tüm bu seçenekler, iletişim esnasında kullanılan kelimelerin çok daha doğru bir şekilde seçilmesine ve kullanılmasına neden olur.

Kendimi Nasıl Daha İyi İfade Edebilirim?

Kendimi nasıl daha iyi ifade edebilirim?” sorusuna yanıt arayan bireylerin öncelikle iletişim sırasında kendilerini iyi bir şekilde analiz etmeleri gerekir. İnsanlarla kurulan iletişimlerde, kendini ifade edememek sorununun neden kaynaklandığı tespit edilmelidir. İletişim sırasında yapılan hataların, bu hataların sebeplerinin ve iletişim sırasında neyin eksik yapıldığının, kişinin kendisi tarafından analiz edilmesi önemlidir.

Kişinin insan ilişkileri ve iletişimleri sırasında ne gibi eksikliklerle karşılaştığı ve kendisini bu eksikliklere karşı nasıl geliştireceğini düşünmesi büyük önem taşır. İfade edememe sorunun her bir unsurunun “neden?” sorusu çerçevesinde düşünülmesi zaten bu konuda birtakım çözüm yolları sunacaktır.

Bireyin kendince tespit etmiş olduğu iletişim hatalarını iyi bir şekilde değerlendirmesi ve bu hataları çözüme kavuşturması, direkt olarak kendini ifade etme biçimine yansır. Kişi karşısındaki kişi kim olursa olsun, zamanla o kişiye göre frekans seçimi yapar ve kişiye göre iletişim biçimini değiştirir. Her bireyle aynı şekilde iletişime geçmek mümkün olmadığı için birey tiplerine göre iletişim opsiyonları gelişir. Bu nedenle kendini ifade edememek sorunu üzerine düşünmek, yoğunlaşmak ve bu konuda yeni yollar geliştirmek, sorunun çözümü için önemli adımların başında gelir.

Kendimi İfade Etme Yolları Nelerdir?

Kendimi ifade etme yolları nelerdir?” sorusuna yanıt arayan bireylerin, öncelikle kendileriyle olan iletişimlerini geliştirmeleri önemlidir. Birey kendini iyi bir şekilde dinlemeden, anlamadan ve kendiyle bir bağ kuramadan, başkalarıyla da iyi bir iletişim kuramaz. Bireyin kendini dinlemesi konusunda, kendi kendiyle iletişim halinde olması önemlidir ancak içerisinde biriken, duygu ve düşüncelerin de mutlaka dışarı çıkması gerekir. Kendini iyi bir şekilde ifade edemeyen birey, bir başkasına içindekileri iyi bir şekilde aktaramayacağı için öncelikle bu konuda kendiyle iletişime geçmeyi denemelidir.

Kendimi ifade etme yolları nelerdir?” sorusunun en önemli cevaplarının başında “yazmak” denen bir unsur önde gelir. Bireyin kendini ifade etmesi için kendiyle iletişime geçmek adına bir defter bir kalemle işe koyulması gerekir. Bireyin kendine ait bir defter edinmesi ve bu deftere de içindekileri iyi bir şekilde dökmeye çalışması, en önemli kendini ifade etme yollarından sadece biridir. Birey, en dipteki tüm duygu ve düşüncelerini deftere aktarmalıdır. İster günlük olarak isterse de konsept olmaksızın sadece yazarak, bireyin kendini deftere dökmesi, ifade biçimini güçlendirecektir.

Kendini ifade etmek adına özel bir defter edinmek isteyen bireyler aşağıda yer alan defter modellerinden yararlanabilirler:

[urunuclu]

Kendini İfade Etmek Neden Önemlidir?

Kendini ifade etmek neden önemlidir?” konusu veya sorusu, kendini ifade edememek probleminin en önemli detaylarından biridir.

Bireyin kendini ifade etmesi, doğru çevreler edinmesi, doğru ilişkiler kurması ve karşısındaki kişilere kendi hakkında en doğru bilgileri vermesi demektir. Kendini ifade etmekte zorlanan bir birey, iletişim konusunda ciddi problemler yaşayacağı için çevresindeki insanlarla verimli bir şekilde iletişim kuramaz. Doğru kelimeler kullanamayan bir birey, kendini ifade etmekte zorlanır. Haliyle bu durum bazen çok kırıcı olabilir. İletişim esnasında yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Karşı tarafa aktarılmak istenen mesajın, çok farklı bir şekilde aktarılması söz konusu olabilir. Bu problemler gibi daha birçok iletişim problemi yaşanabilir.

İletişim problemi sonucunda ise bireyin çevresindeki insan sayısının son derece az olduğu görülebilir. Bu durum iş hayatını, eğitim hayatını ve sosyal hayatı derinden etkiler. Öyle ki iş mülakatlarında dahi, bireyin potansiyeli her ne kadar son derece fazla olsa da doğru kelimelerle kendini ifade edemediği için mesleki kariyeri daha başlamadan, hüsranla sonuçlanabilir. Bu gibi durumların önüne geçmek, doğru iletişim kurmak, karşı tarafa doğru mesajlar vermek ve anlaşılabilir olmak adına bireyin kendini ifade etmesi büyük önem taşır.

Kendini ifade etmekte zorlanan her birey, zamanla yalnızlaşma ve tek kalma gibi risklerle karşı karşıya kalabilir. Bu gibi durumların önüne geçmek adına bireyin kendini ifade etme sorununu hızlı bir şekilde aşmaya çalışması gerekir.

Kendimi İfade Ederken Zorlanıyorum Ne Yapmalıyım?

Kendimi ifade ederken zorlanıyorum ne yapmalıyım?” sorusunun, konuyu özetleyen önemli bir soru olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bireyin kendini ifade ederken zorluk yaşaması durumunda, bu durumun farkına vardığı artık bir takım aksiyonlar alması gerekir. Bu aksiyonları alırken, mutlaka hızlı davranılmalı ve sorun çok daha fazla büyüyüp, farklı boyutlara ulaşmadan önüne geçilmelidir.

Kendini ifade etmekte zorlanan bireylerin özetle atmaları gereken adımlar şu şekildedir:

  • Defter yazmaya başlamak ve düzenli olarak defter yazımını sürdürmek,
  • Bol bol kitap okuyarak, kelime haznesini geliştirmek ve farklı düşünceleri incelemek,
  • Bilimsel konularda araştırma yapmak,
  • Mümkünse psikolojik kitaplara yönelmek ve bu tür kitaplar okumak,
  • Her okunan kitaptan sonra özet çıkarmak ve özetleri bir defterde tutmak,
  • Farklı diller öğrenmeye, farklı dillerden insanlarla iletişim kurmaya çalışmak,
  • Farklı kültürler öğrenmeye çalışmak,
  • İmkan varsa bol bol seyahat edip, farklı insanlarla tanışmak,
  • İlgi alanlarını geliştirmek ve büyütmek, birden fazla ilgi alanı edinmek ve bu bilgi alanlarında iyi bir seviyeye gelmek için gayret etmek,
  • Yapılan iş veya meslek ne olursa olsun daima en iyisi için çaba göstermek,

Yukarıda yer alan maddelerin tümü kendini ifade edememek gibi problemler yaşayan bireylerin, bu sorunu aşmaları için büyük katkı sağlayacak olan unsurlardır. Birey her ne kadar kendini ifade edemiyor olsa da kendini bazı alanlarda geliştirmesi ve çevresel anlamda, vizyon olarak daha geniş alanlara açılması, ifade etme becerisinin gelişimini hızlandıracak ve tamamlayacak yöntemlerle, söz konusu sorununu rahatlıkla aşabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir