Benden, Kategorisiz, Kütüphane, Motivasyon, Tavsiyeler

Analitik Düşünme Nedir? Nasıl Geliştirilir? Faydaları Nelerdir?

Analitik Düşünme

Analitik düşünme, bir işin işleyişi veya bir problemin çözümü gibi konularda, yaşanılan duruma çözüm veya aksiyon getirmek adına önemli bir yaklaşım biçimidir. Her bireyin analitik bir şekilde problemlere veya olaylara yaklaştığı söylenemez. Farklı yaklaşım biçimleri tercih edilebilir ve analitik yaklaşım biçiminde olduğu gibi her yaklaşım biçiminin farklı avantajları söz konusu olur.

Analitik düşüncede asıl amaç problemleri veya olayları parçalayıp, çözümü ise belirli bir sırlama veya düzen içerisinde sağlamaktır. Karmaşıklıktan uzak, mantıklı ve sistemli bir yaklaşım biçimi olan analitik düşünce, özellikle matematik alanında en sık kullanılan yaklaşım biçimlerinden biridir. Bunun yanı sıra yazılım veya programlama gibi alanlar da direkt olarak analitik bir düzen içerisinde birtakım ürünler sunarlar. Sadece iş veya eğitim olarak analitik düşünce biçimini benimsemek yanlıştır. Aynı zamanda sosyal yaşantıda da birçok olay veya durum analitik yaklaşım biçimi ile doğru sonuçlara ulaştırılabilir. Kimi bireylerde analitik düşünme doğuştan gelen bir yetenektir kimi bireylerde ise sonradan gelişim gösterir. Analitik düşüncenin kalıcı olabilmesi adına sürekli olarak yenilenmesi, zorlanması ve kullanılması gerekir. Aksi halde doğuştan gelen bir özellik olsa da dahi sık kullanılmaması durumunda direkt olarak körelir.

Tamıyla çözüm odaklı bir yaklaşım biçimi olan analitik yaklaşımlar, sorun çözme konusunda da ciddi anlamda zaman kazandırır. Bir bütünü ele alan bu düşünce biçimi, bütünü optimum seviyede parçalar ve parçalardan yola çıkarak en hızlı şekilde çözüm sunmayı amaçlar. Peki, teknikleri nelerdir? Ne şekilde kullanılabilir?

Analitik Düşünme Teknikleri veya Uygulanış Biçimleri Nelerdir?

Analitik düşünme teknikleri denildiği zaman akla birçok başlık gelebilir ancak temelde; veri analizi, eleştirel düşünce ve araştırma yapma gibi başlıklar yer alır. Tüm tekniklerin bu 3 ana başlık altında toplandığı söylenebilir.

Veri analizi tekniği, analitik düşüncenin en önemli tekniklerinden biridir ve çözüme ulaşma konusunda rolü oldukça büyüktür. Veri analizinde öncelikle problemin ne olduğuna odaklanılır. Ardından problemi oluşturan verilere göz atılır. Problemi oluşturan veriler birbirinden ayrılır ve her problem verisine göre bir çözüm sunulur. Gerekirse problem çözümü için alt çözümlere kadar inilir. Ardından tüm çözüm verileri birleştirilir ve bir yol haritası oluşturularak, problem çözümü sağlanmış olur.

Eleştirel düşünce ise analitik düşünme konusunda olaylara, problemlere veya durumlara farklı bir bakış açısı gelmesini sağlar. Özellikle bir çözüm getirilemeyen durumlarda, eleştirel düşünce büyük önem taşır. İçinde bulunulan duruma veya probleme dışarıdan yaklaşılması sağlanır. Bununla birlikte problem çözme konusunda uygulanabilecek yöntemlerin ve uygulanması zor olan seçeneklerin değerlendirilmesi konusunda eleştirel düşünce büyük önem taşır. Böylelikle problem çözecek kişilerin veya kurumların, güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varıp, bu kapsamda sorunlarını çözebilmeleri eleştirel düşünce ile mümkün olur.

Araştırma yapmak ise analitik düşüncenin temellerini oluşturan en önemli konulardan biridir. Bir olayın veya problemin, farklı çözümleri ilgili kaynaklar bulmak gerekebilir. Bunun yanı sıra bilgi sahibi olunmayan bir konu hakkında çözüm ararken, mutlaka araştırma yapmak ve farklı kaynaklara ya da yorumlara göz atmak gerekir. Araştırma yapmak, analitik çözümün yol haritasını oluşturan en önemli etkenlerden biridir. Bu nedenle bir konuya analitik bir çözüm getirmek gerekiyorsa, mutlaka öncelikle konu hakkında derin bir araştırma yapmak gerekir.

Analitik Düşünce Nasıl Geliştirilebilir?

Analitik düşünme veya düşünce, sonradan geliştirilebilen bir konudur. Analitik düşünebilmenin sürekli olarak seviye anlamında yukarı çıkarılabilmesi adına birçok etken söz konusudur ancak en önemlisi sahaya inmektir. Problem çözümleri incelemek yerine direkt olarak problemlere çözüm üretmek gerekir. Problem çözümlerinde analitik yaklaşıma önem vermek ve her türlü kaynaktan mutlaka faydalanmak, analitik düşüncenin gelişimine katkı sağlar. Bununla birlikte bireyin kendinden daha üst konumdaki veya analitik düşünme yeteneği daha üst düzeyde olan bireylerle iletişim halinde olması da önemlidir. Sürekli olarak bu kişilerden tavsiye almak, analiz etmek ve olaylara yaklaşımlarını irdelemek, analitik düşünmenin gelişmesini kaçınılmaz hale getirir.

Analitik düşünme geliştirme konusunda uygulanması gereken bir diğer yöntem ise strateji oyunlarıdır. Özellikle satranç, analitik düşünce yaklaşımı konusunda en çok tercih edilen oyunlardan biri olarak bilinir. Bununla birlikte münazaralara katılıp, birden fazla kişinin problemler hakkında ne gibi çözüm önerileri getirdiklerini analiz etmek de gelişimi kaçınılmaz hale getiren bir başka detaydır. Bunun yanı sıra ekip çalışmalarında büyük görevler veya sorumluluklar almak, söz konusu yeteneğin gelişmesi konusunda etkin bir rol oynar. Analitik düşünce yaklaşımının belirli bir seviyesi yoktur ve sürekli olarak gelişim gösterebilir. Özellikle birtakım hobiler edinmek, bu yeteneğin gelişmesi konusunda büyük önem taşırken, motosiklet hobisinin analitik düşünmeye çok katkı sağladığı söylenebilir. Bunun yanı sıra birtakım nesneleri tamir etmek, takım oyunları, yemek hazırlamak, yapboz ve bir sistem gerektiren her türlü uğraş, bireyin analitik yaklaşım konusunda seviye atlamasına yardımcı olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir