Benden, Kütüphane, Medya, Motivasyon, Tavsiyeler

10+ Madde ile Bilgisayar Oyunlarının Faydaları

Bilgisayar Oyunlarının Faydaları

Bilgisayar oyunlarının faydaları kavramının biraz ters ve anlam içermeyen bir kavram olarak izlenim yaratması mümkün olabilir. Özellikle ebeveynler tarafından bilgisayar oyunlarının tamamıyla zararlı ve vakit kaybına neden olan sanal objeler olarak bilinçaltında yer edinmiş olması kuvvetle muhtemel bir durumdur. Öte yandan bilgisayar oyunlarının medyada da çoğu zaman kötü örnekler ve haberler ile sunuluyor olması, bireylerin bu tarzda bir bakış açısına sahip olmalarının temellerini oluşturur. Elbette ki bilgisayar oyunlarının çeşitli olumsuzluklara yol açması mümkündür ancak birçok getirisinin de olduğu bilinmeli ve faydaları hakkında da bilgi sahibi olunmalıdır. Bilgisayar oyunlarının çocuklarda ve yetişkin bireylerde ne gibi olumlu etkilerinin olduğu üzerinde durulmalı, doğru oyun seçimleriyle de bu aktivitelerin olumlu yönlerine yaklaşılmalıdır.

Bilgisayar oyunlarının faydaları gerçek hayatta oyunculara birçok somut getiri sağlamaktadırlar. Bilgisayar oyunlarının faydaları sayesinde bireyler var olan yeteneklerini ortaya çıkarabilirler ya da yeni beceriler elde edebilirler. Özellikle gelişim çağındaki birçok çocuğun gerçek hayata çok daha bilinçli ve sorgulayıcı bir şekilde yaklaşarak, mantıklı kararlar alabilmelerine neden olabilirler. Bilgisayar oyunlarının bireylere katmış oldukları birçok yetenek veya beceri sonucunda, bireyler bu unsurları gerek sosyal gerek eğitim gerekse iş hayatlarında kullanıp, bu alanlarda fark yaratabilirler. Tüm bunların yanı sıra bilgisayar oyunları sayesinde bireyin stresten bir süreliğine de olsa uzaklaşması ve strese bağlı hastalıkların da önüne geçebilmesi gibi bir etki ile karşı karşıya kalması söz konusu olabilir.

Peki, bilgisayar oyunlarının net olarak yetişkin veya çocuk fark etmeksizin her yaş grubundan bireye olan katkıları nelerdir?

Bilgisayar Oyunları Problem Çözme Yeteneğini Geliştirir

Bilgisayar oyunlarının en önemli faydalarından biri de bireylerin problem çözme becerilerinin gelişmesine yardımcı olmasıdır. Bilgisayar oyunlarının senaryoları, yapıları, görevleri veya oyun mantıkları gereği oyuncuların birçok sorunla karşılaşmaları söz konusu olur. Tüm bu sorunların çözümü, bölümlerin geçilmesi, senaryonun olumlu bir şekilde sürdürülebilmesi adına yapılması gereken ise oyuncuların doğru hamleler yapabilmeleri veya çeşitli yöntemler geliştirerek oyun içi bölüm veya sorunları çözüme doğru bir şekilde kavuşturabilmeleridir. Oyuncular sürekli olarak bir sonraki hamleyi düşünmeli ve oyunun neler getirebileceği konusunda fikir sahibi olabilmelidirler. Tüm bu gereklilikler sonucunda ise neden-sonuç ilişkisine dayalı düşünce kabiliyetleri gelişir ve bu durum da gündelik hayatta sorun çözebilme kabiliyetlerinin doğrudan artmasına yol açar.

Özellikle sorun çözüm yeteneği konusunda strateji ve senaryo tabanlı oyunların bireylere olan katkıları çok daha fazladır. Oyuncular oyunların gidişatına göre anlık karar verebilmeli ve kararlarını da hızlı bir şekilde eyleme dökmelidirler.

Araştırma ve Merak Duygusunu Artırır

Bilgisayar oyunlarının faydaları arasında bazı oyun kategorilerinin merak duygusunu arttırdığı ve araştırma yapmaya daha çok teşvik ettiği bilinen bir gerçektir. Özellikle tarih içerikli oyunların, bir hikaye üzerinden gelişen oyunların veya çeşitli olayları ele alan oyunların, bireylerde ciddi bir merak uyandırdığı gözlemlenmiştir. Oyuncular, oynadıkları oyunun yapısını ve amacını saha iyi anlamak adına oyunda ele alınan konular üzerinde detaylı araştırmalar yaparak, oyunun detaylarını daha iyi bir şekilde anlayarak oynamayı amaçlarlar. Haliyle bu durum da bireyin sadece oyunlar nezdinde değil, gündelik hayatta bir anlamı veya geçmişi olan her türlü detayın araştırılması gerekliliğini daha çok arttırmaktadır.

Oyunlara dair forumlar veya oyuncuların bir araya geldiği online platformlar üzerinden yapılan yorumlar, verilen ipuçları ve oyuna dair anlatılan deneyimler, bireylerin çok büyük ilgisini çeker. Haliyle ilgi uyandıran tüm bu detaylar, birey için bir müddet sonra ciddi bir alışkanlık halini alır. Birey bu alışkanlık neticesinde ise artık gündelik yaşamının birçok bölümünde edinmiş olduğu bu huyu kullanır. Haliyle eğitim hayatında, iş hayatında ve sosyal hayatında daha bilgili bir birey olması kaçınılmaz bir hal alır.

İletişim Becerilerine Doğrudan Olumlu Yönde Katkı Sağlar

Bilgisayar oyunlarının genel manada çok ciddi asosyallik durumuna yol açtığı ve bireyleri dış dünyadan tamamen soyutladığı yönünde yaygın bir inanış vardır. Bu inanışın eski oyunlar veyahut çevrimiçi oynanmayan oyunlar için bir nebze de olsun geçerli olduğu söylenebilir ancak günümüz oyunlarına bakıldığında çoğu oyunun çevrimiçi ve çok oyunculu bir şekilde oynandığı görülür. Oyunlara artık oyun esnasında oyuncular arasında iletişim kurmaya yarayan birçok özellik gelmiştir. Ortak sohbet alanları, mikrofonla iletişim, özel mesaj bölümleri gibi birçok iletişim seçeneği oyuncular arasında aktif bir iletişimin olmasına yol açar.

Oyuncuların birbirleri arasında kurdukları iletişim sayesinde birçok kültürden ve düşünce tarzından insanın doğrudan diyalog kurmaları söz konusu olacaktır. İnsanlar söz konusu oyun içi iletişim seçenekleri sayesinde belki gündelik hayattan daha çok insanla muhatap olacak ve aynı zamanda gün içinde daha fazla cümle kuracaklardır. Haliyle tüm bu detaylar bir araya geldiğinde bireylerin iletişim becerileri çok ciddi boyutlarda gelişme sağlayacaktır.

Bilgisayar Kazanma ve Kaybetme Bilincinin Oluşmasına Yardımcı Olur

Özellikle çocuklar için geçerli olan bu madde, çocukların yetişkin bir birey olabilme yolunda önemli bir beceri edinmelerine neden olacaktır. Gündelik hayatta, iş ve eğitim hayatında çocukların çeşitli durumlar karşısında farkındalık kazanacakları bir durum söz konusu olacaktır. Kazanma ve kaybetme durumu konusunda haberdar olan  veya bu konuda belirli bir deneyim elde eden çocuklar, bir birey olma yolunda önemli bir bilinç elde edeceklerdir.

Oyunlar sayesinde kazanma ve kaybetme duygularını tadan çocuklar, kazanma durumunun ne gibi sorumluluklar getirdiğini iyi bir şekilde kavrayacaklardır. Kazanmak adına gerekli olan adımların atılması konusunda sorumluluk alacaklardır. Aynı zamanda kaybetmemek adına neler yapılması gerektiğinin bilinci de net bir şekilde oturacaktır. Öte yandan kaybedilmesi durumunda ne şekilde ders çıkarılacağının bilinci de yine bu şekilde bilinçaltında oturacaktır.

Liderlik Bilincini Aşılar

Bilgisayar oyunlarının her zaman için bireysel oyunlar olmadığı söylemek doğru olacaktır. Özellikle takım oyunu ve aynı zamanda çevrimiçi oyunların son dönemlerde daha çok tercih edildiği ve daha çok sevildiği görülmektedir. Takım oyunu olup aynı zamanda çevrimiçi olan oyunların bir amqca ve bir hedefe yönelik oyunlar oldukları bilinir. Bu tür oyunlarda ise mutlaka oyunun ve takımın bir lideri olmalı, tüm takımı yönetmelidir. Sorun çözmede sorumluluk almalı ve kriz anında en mantıklı kararı verebilmelidir. Son dönemlerin takım ve çevrimiçi oyunları ise bu ortama son derece yatkın oyunlardır. Haliyle bireyin yaş fark etmeksizin liderlik yönünü de ciddi anlamda geliştirir. Bireyler topluluklarda sorumluluk almaktan çekinmezler ve bir müddet sonra bu işi yapmaktan büyük bir zevk duyarlar.

Yabancı Dil Becerilerini Artırır

Çevrimiçi oyunlarının getirdiği iletişim gerekliliği nedeniyle bireylerin global anlamda birçok oyuncu ile aynı anda etkileşim içerisinde olmaları söz konusudur. Böyle bir durumda ise bireylerin ortak bir dilde buluşmaları ve oyun içerisinde iletişim kurmaları gerekir. Zamanla birbirleri ile iletişim kuran oyuncular gerek İngilizce gerekse sürekli olarak maruz kaldıkları dili bir müddet sonra öğrenmeye başlarlar. Ayrıca yabancı dil öğrenimi ve gelişimi konusunda en büyük problemlerden biri olan speaking(konuşma) problemi de böylelikle ortadan kalkar. Yabancı dilin okuma, yazma ve konuşma gibi ögeleri bilgisayar oyunları sayesinde etkin bir şekilde kullanılarak, bireyin seviye atlaması mümkün hale gelir.

El ve Göz Koordinasyonunun Gelişmesine Yardımcı Olur

Bilgisayar oyunlarına kilitlenmiş olan bireylerin genel anlamda bomboş ekrana baktıkları ve anlamsız bir eylem içerisinde oldukları görülür. Her ne kadar böyle bir görüntü oluşsa da durum tam tersidir. Yetişkin veya çocuk fark etmeksizin her bireyin bilgisayar oyunu oynarken beynini çeşitli şekillerde kullanması son derece önemlidir. Beynin aktif bir şekilde kullanımıyla birlikte el, kol ve bilek gibi vücut bölümlerinin de gözden alınan veriye göre anlık tepkiler vermesi gerekliliği söz konusudur. Böyle bir durumda ise bireyin el ve göz koordinasyonunun gelişmemesi neredeyse imkansızdır.

Analitik Düşünme Becerilerini Geliştirir

Bilgisayar oyunlarının, oyun içi gerektirdikleri, amaçları ve yapıları sürekli olarak bir problemin çözülmesi, bir sonuca varılması, bir krizin çözülmesi vb. unsurlar üzerinedir. Tüm bu amaçlara ya da hedeflere ulaşılabilmesi adına yapılması gereken ise sistemli bir şekilde hareket etmek, bir mantık oluşturmak ve sorunların çözümü konusunda adım adım ilerlemektir. Parçaların birleştirilmesi, bir sonraki adımın planlanması ve duruma göre çeşitli önceliklerin belirlenmesi gibi durumlar, bireyin analitik düşünce yapısını ciddi anlamda geliştirmesine yol açacaktır.

Stresi Ciddi Oranda Azaltır

Bilgisayar oyunlarının her şeyden önce eğlence sektörünün önemli bir parçası olduğunu unutmamak gerekir. Bilgisayar oyunları bireylerin gündelik hayattan kısa sürede olsa kopup, streslerinden ve gündelik hayat koşuşturmacasından uzak kalmalarına olanak sağlar. Bireyler böylelikle sorunlarını ve yaşamış oldukları problemlerin baskılarını kısa süreli de olsa kafalarından çıkarırlar. Stresin oluşturabileceği tehlikeli ve gündelik yaşamı etkileyebilecek sağlık sorunlarının olası etkileri de böylelikle biraz da olsa önlenebilir.

Yaratıcılığın Gelişmesine Yardımcı Olur

Bilgisayar oyunları bireylerin sürekli olarak beyin jimnastiği yapmalarına neden olur. Beynin birçok fonksiyonunun uyarılmasını sağlayan ve aynı zamanda bu fonksiyonları çalıştıran bilgisayar oyunları, hayal gücünün çehresini de büyütür. Oyunlarda yer alan objeler, hikayeler, oyunun amaçları ve kazanma gerekliliği gibi birçok durum, yaratıcılıkla doğrudan ilişkisi olan durumlardır. Doğal olarak yaratıcılığın bu unsurlar sayesinde sürekli olarak beslenmesi ve gelişmesi de kaçınılmazdır.

Maddi Getiri Sağlayabilir

Bilgisayar oyunlarının en önemli getirilerinden biri de elbette ki maddi getirilerilerdir. Bilgisayar oyunları çevrimiçi ticaretin önemli bir pazarını oluştururlar ancak bilgisayar oyunlarının içerisinde de oyuncular arasında bir pazar vardır. Oyuncular emekleri, ticari yetenekleri ve çeşitli bilgileri ile oyun içinde etkisi veya görselliği cazip olan birçok unsuru birbirlerine gerçek para ya da oyun içi para ile satabilirler. Oyun içi parayı nakde dönüştürebilir ve böylelikle oyunlar üzerinden bir gelir yaratabilirler. Bireyler bu yöntemle elde etmiş oldukları geliri ister ana gelir kaynağı isterlerse de ek gelir kaynağına çevirebilirler.

İlgili İçerik: Akşamları Yapılabilecek 6 Eğlenceli Aktivite

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir